Welkom op onze vacaturesite

Onze onderwijs vacatures VO en PO, onderwijs ondersteunende vacatures en vacatures van het bestuursbureau zijn allen te vinden op deze website. De VO vacatures zijn tevens te vinden op www.roozz.nl

Wij zijn een onderwijsgroep voor openbaar onderwijs met 14 basisscholen en 7 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Krimpenerwaard. De scholen worden ondersteund door een centraal bureau dat gehuisvest is in Barendrecht. 

OZHW staat voor kwaliteit in het onderwijs. Leren en het leerproces van elke leerling staat, samen met de ontwikkeling als mens en burger, bij ons voorop. De intensieve samenwerking tussen onze basisscholen met de scholen voor voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat de doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijker verloopt. Ook samenwerking met kinderopvang en peuterspeelzalen zorgt ervoor dat aankomende kleuters voorbereid zijn op de stap naar de basisschool.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.ozhw.nl