stagebegeleider

School: Máximacollege Ridderkerk
Contactpersoon: Dhr. M. Eeuwijk, directeur, Mevr. B. de Bruin, directiesecretaresse
Telefoonnummer: 0180-530100, 0180-530100
Sector: PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: Download bestand
fte: 0,60
Uren: in overleg
Roosterdagen:
Onderwijsvorm: praktijkonderwijs
Afdeling: onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid: van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

Vacature stagebegeleider praktijkonderwijs
Het Máximacollege is een kleinschalige Praktijkschool met een inpandige reboundvoorziening. De school telt 164 leerlingen in het Praktijkonderwijs. De school kenmerkt zich door een hoge mate van leerling, ouder én personeels-tevredenheid. Het team is zeer betrokken bij de doelgroep en heeft het belang van de aan ons toevertrouwde leerling constant in het vizier. Het Máximacollege is een samenwerkingsschool tussen de besturen OZHW en CVO.

Wij zoeken een sociaal vaardig persoon die de belangen van zowel de maatschappelijke als de commerciële sector begrijpt. Onze nieuwe collega maakt makkelijk contact en beschikt over een relevant netwerk, of is in staat dit snel op te bouwen. Koude acquisitie van nieuwe stageplekken behoort ook tot de vaardigheden. Kennis van wet en regelgeving is een pré. Zicht hebben op de individuele leerling en aansluiten bij zijn of haar ondersteuningsbehoefte is altijd het uitgangspunt. Een achtergrond anders dan het onderwijs is geen belemmering.
Affiniteit met de doelgroep is echter wel voorwaardelijk.

De werkzaamheden:
-het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen op de werkplek.
-het onderhouden van de contacten met de verschillende stage-bedrijven.
-het contact onderhouden met de gemeentes, UWV en andere instanties.
-het verwerven van nieuwe stageplekken; koude acquisitie.
-het kunnen samenwerken in een klein team.
-het bijhouden van de uitstroommonitor.
-het kunnen uitvoeren van een evaluatiegesprek.
-het kunnen toepassen van de wet en regelgeving binnen het onderwijs/stage.
-het kunnen bijhouden van de administratie en logboeken in het LVS.
-het kunnen organiseren van ouderavonden en terugkomavonden.
-het kunnen geven van verschillende presentaties over stage in de klas.
-het kunnen omgaan met diversen computerprogramma’s (Excel, Word, Powerpoint ect).

Sollicitatiegesprekken worden op een nader vast te stellen datum, medio september, gevoerd. De vacature staat geopend om potentiële kandidaten de kans te geven alvast te reageren. De functie is ingeschaald in schaal 7 van CAO VO. Solliciteren is alleen mogelijk via de website: www.roozz.nl of https://vacatures.ozhw.nl/

Vacatures